Via cultuur bieden we gedetineerden kansen tot actieve participatie. Gedetineerden nemen in de gevangenis deel aan een zeer divers cultuuraanbod zodat zij zich als een volwaardig mens kunnen ontwikkelen. We betrekken gedetineerden bij de organisatie van activiteiten en gaan samen met hen op zoek naar hun noden en vragen.

Samen met culturele partners brengen wij cultuur binnen de gevangenismuren zodat er kansen ontstaan tot expressie, dialoog en (informeel) leren. Via cultuur slaan we de brug tussen de gevangenis en de samenleving.

Het aanbod in de gevangenissen is zeer divers en verschilt van gevangenis tot gevangenis: vormingen, creatieve workshops, concerten, lezingen, gespreksgroepen, sociaal-artistieke projecten, …

Hieronder vind je meer info over het culturele aanbod binnen de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Filter - Alles
Beeldende kunst
Cultuur
Film
Lezen
Media
Muziek
Participatie
Vorming
Schrijven
Theater
Literatuur
Dans
Dialoog
Culturele voorstelling