De vzw heeft  een Algemene Vergadering, interdisciplinair samengesteld, die twee maal per jaar vergadert, de strategische keuzes bepaalt, het voortgangsrapport goedkeurt, afrekening en begroting bespreekt, kwijting aan de bestuurders geeft, en andere handelingen verricht die wettelijk bij haar taak, passen.

Er is een Raad van Bestuur, interdisciplinair samengesteld, die ongeveer 8 maal per jaar vergadert en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werking, zoals beslist door de Algemene Vergadering.

Samenstelling Raad van bestuur:
Gunter Gehre, voorzitter
Wendy Mercelis, ondervoorzitter
Lieve Van Hoofstadt, secretaris
Kris Vanderhoydonck, bestuurslid
Leen Van der Perre, bestuurslid
Tine Vanthuyne, bestuurslid