Vrijwilliger zijn bij de Rode Antraciet is een ervaring op zich, je leert een aparte wereld kennen en je brengt op jouw beurt de buitenwereld binnen de muren van een gevangenis. Vrijwilligers krijgen een duidelijke plaats in ons organigram. Ze kunnen worden ingezet bij verschillende activiteiten van de Rode Antraciet, vb. in de begeleiding van ons filmfestival ‘Buiten Beeld’ in verschillende gevangenissen, als begeleider voor het project ‘Voorleesverhalen, bij crea-activiteiten, in de begeleiding van een poëzieproject, …

De Rode Antraciet betaalt materiaal- en verplaatsingsonkosten terug en voorziet in de verplichte vrijwilligers- en ongevallenverzekering.

Persoonsgerichte vorming

Als vrijwilliger kan je ook instaan voor de begeleiding van een persoonsgerichte vorming of gespreksgroep voor gedetineerden. Wil je hier graag meer informatie over? Je kan met je vragen of ideeën terecht bij Dieuwke Goedemé (regio Centraal) of Tine Van Laeken (regio West).

Op vraag

Naast onze vaste projecten voor vrijwilligers, kan een gevangenis ook de inzet van een vrijwilliger van De Rode Antraciet vzw vragen voor een specifiek project of een nieuwe opportuniteit.

Wil jij graag aan de slag als vrijwilliger bij de Rode Antraciet? Neem dan contact op met Dieuwke Goedemé, dieuwke.goedemé@derodeantraciet.be of Tine Van Laeken, tine.vanlaeken@derodeantraciet.be.