Het tweede jaar van onze nieuwe beleidsperiode, zoals vastgelegd in de Beheersovereenkomst 2017-2021, is afgesloten met dit Voortgangsrapport 2018-2019.

Hieronder kan je ons archief van de voorbije jaren terugvinden:

Het vorige Meerjarenbeleidsplan, van de periode 2012-2016, kan je hier terugvinden.