Links 2020-07-06T09:25:00+00:00

Partners in de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden:

Co√∂rdinatie : Vlaamse gemeenschap – Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
Centrum Algemeen Welzijnswerk CAW + Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
VOCVO Vlaams Ondersteuningscentrum volwassenenonderwijs –  en KLASBAK Netwerk voor onderwijs aan gedetineerden
VDAB Werkgelegenheid
CGG

Overheden:

Cultuur
Sport
Welzijn
FOD Justitie

Interessante organisaties met een werking voor gedetineerden

Bond zonder Naam
EPEA -European Prison Education Association
Liga voor Mensenrechten
Moderator – Forum voor herstelrecht en bemiddeling
Vormingplus
Welzijnszorg
Within-Without-Walls

It’s currently available as academic essay writing an e-book through amazon’s kindle store have a glance at the web link.