Partners in de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden:

Coördinatie : Vlaamse gemeenschap – Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
Centrum Algemeen Welzijnswerk CAW + Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
VOCVO Vlaams Ondersteuningscentrum volwassenenonderwijs –  en KLASBAK Netwerk voor onderwijs aan gedetineerden
VDAB Werkgelegenheid
CGG

Overheden:

Cultuur
Sport
Welzijn
FOD Justitie

Interessante organisaties met een werking voor gedetineerden

Bond zonder Naam
EPEA -European Prison Education Association
Liga voor Mensenrechten
Moderator – Forum voor herstelrecht en bemiddeling
Vormingplus
Welzijnszorg
Within-Without-Walls