Voor de titel van ons Jaarverslag 2023 lieten we ons inspireren door de herstelgedachte. Die liep als een rode draad door het DIALOOG-project waarin we ons als partner drie jaar lang engageerden en kreeg een onvergetelijk slotakkoord tijdens de Herstelconferentie op 23 november 2023. We werden opnieuw gesterkt in het besef dat ons aanbod van sport en cultuur in de gevangenissen bijdraagt aan herstel in brede zin, en een van de vele sleutels is op weg naar een nieuw perspectief voor mensen in detentie.

Vanuit die gedachte laten we in het Jaarverslag 2023 opnieuw een aantal medewerkers, partners, personen in detentie en vrijwilligers aan het woord. Ze geven in een aantal interviews inzage in hun ervaringen, ambities en reflecties over de kansen, uitdagingen en moeilijkheden waarmee ze dagelijks aan de slag gaan.

Al deze verhalen worden vervolledigd met kerncijfers per gevangenis en onze jaarlijkse infographic.

Benieuwd naar de thema’s, de interviews en de cijfers? Downloaden kan via onderstaande links: