Via cultuur reiken we gedetineerden een taal aan om zich uit te drukken. Dit kan via beeldende kunsten, muziek, theater, … en nog heel veel andere manieren. Zo krijgen gedetineerden de kans hun verhaal te vertellen en kunnen ze zich verder ontplooien.

We ondersteunen beeldende ateliers in bijna alle gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Verschillende disciplines komen aan bod: tekenen, schilderen, keramiek, collagetechniek en fotografie.

Binnen de gevangenismuren is ook muzikale expressie mogelijk. Het aanbod in de gevangenissen is divers: gitaarlessen, workshops rap, zangateliers, …

Ook theater vindt zijn weg binnen de gevangenis. Gedetineerden maken kennis met theater via korte workshops, maar we zetten ook langere trajecten op waarbij gedetineerden zelf een eigen theaterstuk spelen. De gevangenis Leuven Centraal heeft zijn eigen toneelgroep die elk jaar een voorstelling brengt.