De organisatie Oud Wijzer geeft gedetineerden de kans een verhaal te vertellen via animatiefilm. De deelnemende gedetineerden doorlopen samen met twee begeleiders alle criteria om een kwalitatief sterke animatiefilm te maken. Het project kreeg de titel ‘Animation Break’ en loopt 3 jaar (2017-2019), in een 12-tal gevangenissen.

Deelnemers werken 5 dagen in kleine groepjes aan een verhaallijn. Ze bouwen zelf hun decors en zijn verantwoordelijk voor de opnames en montage. Voor veel gedetineerden is animatiefilm een laagdrempelige en vernieuwende manier om zich uit te drukken.