Binnen de gevangenis bieden we ruimte voor informeel leren rond persoonsgerichte en maatschappelijke thema’s.

Een vorming rond agressie laat gedetineerden reflecteren over hun manier van omgaan met moeilijke situaties en biedt hen andere mogelijkheden aan om hiermee om te gaan. Tijdens een cursus ‘Ouderschap in detentie’ wisselen gedetineerde ouders ervaringen uit over hoe ze hun rol als ouder kunnen opnemen vanuit de gevangenis.

Via vorming rond maatschappelijke thema’s (bv. rond de verkiezingen) blijven gedetineerden betrokken bij wat er in de samenleving gebeurt.

Deze vormingen en nog vele andere realiseren wij in samenwerking met diverse vormingsinstellingen.