Elk jaar wordt het Buiten Beeld Filmfestival georganiseerd in verschillende gevangenissen, in samenwerking met het filmfestival MOOOV.

Een selectie (wereld-)films worden gepresenteerd op groot scherm in de gevangenis. Daarnaast worden in een aantal gevangenissen ‘filmclubs’ opgericht. Deelnemers komen er, onder begeleiding van vrijwilligers, samen om de films na te bespreken. Op basis van die nabesprekingen wordt elke editie een film naar voor geschoven als favoriet. Deze film wordt dan buiten de gevangenismuren vertoond voor het personeel van de gevangenissen en genodigden.