Via cultuur bouwen we bruggen tussen de gevangenis met haar bewoners en de buitenwereld met externe burgers. Door het opzetten van culturele initiatieven waarbij gedetineerden en burgers elkaar ontmoeten, proberen we de stereotiepe beeldvorming over detentie te doorbreken.

Tijdens de initiatieven Parlé Détiné (in verschillende gevangenissen), Rondom Prison (Mechelen) en Kaffee Prison krijgen burgers de kans de gevangenis te bezoeken en in dialoog te gaan met gedetineerden rond verschillende thema’s.

Er komen inspirerende sprekers die het publiek van gedetineerden én burgers meenemen in hun leefwereld. Daarna is er ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Maar ook het leven in de gevangenis vormt een gespreksonderwerp: Hoe beleven gedetineerden hun straf? Hoe denkt de samenleving over straf? …