In het sterk evoluerende medialandschap ondersteunen we diverse ‘mediavormen’ in de verschillende gevangenissen.

Jail TV in de gevangenis van Leuven Centraal is hiervan een mooi voorbeeld. Via het maken van televisie-uitzendingen worden gedetineerden binnen de muren geactiveerd en betrokken bij de maatschappij van buiten.  Ze worden uitgedaagd om na te denken over actuele thema’s en dit in dialoog met de cultuur die binnen de muren heerst, maar ook met mensen van buitenaf. Jail TV biedt veel mogelijkheden om met een groep gedetineerden te werken aan diverse sociale vaardigheden: samenwerken, keuzes maken, verantwoordelijkheid opnemen, …

In een aantal gevangenissen maken redacties van gedetineerden een lokale ‘gevangeniskrant’. Zo verschijnt in de gevangenis van Beveren een 2-maandelijkse krant met nieuws uit de gevangenis, maar ook interessante items uit de brede samenleving.

Ook met het medium ‘radio’ lopen en liepen enkele experimenten. In de gevangenis van Brugge werd in 2016 een samenwerking opgezet met lokale relevante partners om een eigen gevangenisradio te ontwikkelen. In de gevangenis van Gent werd een ‘podcast’ gemaakt met interessante verhalen van gedetineerden.