In maart 2023 opende de nieuwe gevangenis van Dendermonde de deuren. Een half jaar na die nieuwe start, vertelde onze functionaris Louise Janssens over haar zoektocht en ambities op vlak van sport en cultuur in de nieuwe gevangenis. Vandaag laten we graag twee sportlesgevers aan het woord die hun ervaring en expertise met veel enthousiasme delen met sportliefhebbers binnen de muren. Dusty is elke zondag van de partij voor een portie voetbal, Patrick geeft elke woensdag badmintonles.

Dusty en Patrick, jullie zijn nu al een tijdje aan de slag in Dendermonde. Is er volgens jullie een groot verschil tussen lesgeven binnen en buiten de muren, of zijn er vooral gelijkenissen?   

Dusty: Voor mij is de grootste gelijkenis tussen lesgeven binnen en buiten de gevangenis het belang van respectvolle behandeling en duidelijke communicatie over grenzen. Ik probeer altijd respectvol met anderen om te gaan en mijn eigen grenzen te bewaken, en dat geldt zowel binnen als buiten de muren.

Wat halen jullie zelf uit deze job of deze specifieke context? Wat is jullie motivatie?

Dusty: Wat ik uit deze job haal, is de kans om anderen te helpen en hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ik geloof sterk in inzet, levenslang leren en doorzettingsvermogen, en ik hoop die waarden over te brengen op de mensen met wie ik werk.

Patrick: Veel mensen vragen mij waarom ik eigenlijk vrijwilligerswerk doe in de gevangenis. Eenvoudig: iedereen verdient een tweede kans en ik hoop via sport hun integratie in de maatschappij te bevorderen door hen aan te moedigen om bij hun vrijlating aan te sluiten bij een sportclub.

Wat vinden jullie het moeilijkste aan de job? Hoe gaan jullie om met bepaalde uitdagingen?

Dusty: Het moeilijkste aan de job is voor mij om anderen te motiveren om meer te doen dan alleen maar meedoen aan het ‘matchke’.

Patrick: In al die jaren heb ik nog maar één keer een probleem gehad met een gedetineerde, maar dankzij de snelle interventie van het bewakingsteam is dit gelukkig goed afgelopen. Ik ben ook dankbaar voor de psychische ondersteuning die ik daarna heb mogen ontvangen.

Wat is het grootste verschil tussen de oude gevangenis van Dendermonde en de nieuwe gevangenis?

Dusty: Ik heb geen ervaring met de oude gevangenis van Dendermonde, maar ik ben zeker geïnteresseerd om de sportfaciliteiten daar eens te zien.

Patrick: Het contrast kan niet groter zijn. In de nieuwe gevangenis beschik ik over een nieuwe ruime sportzaal. Heel wat anders dan in de oude gevangenis. Daar werd gespeeld in een klein zaaltje van slechts een meter of 3 hoog waar net één terreintje in kon. Het gebouw dateert dan ook van eind 19 eeuw*.  Wat wel nog steeds hetzelfde is, is de overbevolking. De leef- en werkomstandigheden zijn er echter zeker op vooruitgegaan, deze waren in de oude gevangenis niet meer van deze tijd. Ook de veiligheid is enorm toegenomen. Vroeger liepen de penitentiair beambten bij wijze van spreken krom onder het gewicht van alle sleutels. Nu worden alle deuren vanop afstand bediend. Zelf krijg ik nu steeds een gsm met alarmknop mee terwijl er vroeger een penitentiair beambte bij mij bleef. De communicatie met o.a. het centrum mag ik nu ook zelf doen.

Is er een bepaald moment uit jullie engagement in de gevangenis dat je is bijgebleven?

Dusty: Ik kan niet echt een specifiek moment noemen, maar ik ben echt blij dat ik deel uitmaak van dit geweldige team!

*gebouwd tussen 1860 en 1883