Afgelopen zondag presenteerden 8 gedetineerden onder de bandnaam CELL(R) hun langverwachte album ‘Every Day’ in de gevangenis van Leuven Centraal. De band vormde zich tijdens een traject bandcoaching, opgestart door onze functionaris Sabine De Bock. De cd werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met diverse interne en externe organisaties en met financiële steun van ons participatiefonds Count me in! Active participation in Prisons.

Anne Verbraeken, organisatieondersteuner in de gevangenis bij CAW Oost-Brabant, stapte mee in het traject als zangeres. Gaandeweg deden er zich opportuniteiten voor die Sabine en Anne grepen om de opnames te verwezenlijken. De cd zal zowel binnen als buiten de gevangenismuren beschikbaar zijn, fysiek én online.

Participatie troef!

De band voer wel bij een sterk uitgewerkt organisatieplan – geleid door Anne en Sabine – dat bovendien erg participatief was. De muzikale gedetineerden werden van meet af aan in alles betrokken: welke nummers op de cd zouden komen, hoe de hoes eruit zou zien, de titel, de organisatie van de concerten, het vormgeven van externe evenementen… Dit verliep niet zonder slag of stoot. De gevangenis is een stresserende omgeving en ieder heeft zijn eigen rugzak om te dragen. Samenwerken in zulke omstandigheden vraagt veel. Desondanks is het
resultaat een mooi, kwalitatief stukje kunst met een veelheid aan thema’s die zowel mensen binnen als buiten de gevangenismuren kunnen beroeren.

De betrokken gedetineerden hebben elk hun eigen bijdrage geleverd in dit project en hun eigen, persoonlijke pad bewandeld. Gaandeweg sloten meer gedetineerden aan voor technische ondersteuning van de concerten én werd er nauw samengewerkt met het team van Jail TV, wat het mogelijk maakte om exclusieve videoclips te maken met beelden uit de gevangenis. De opnames en montage hiervan gebeurden
eveneens door gedetineerden. Een gedetineerde kunstenaar, Mamboleo, zette zijn artistiek talent in voor het artwork van de cd-hoes en de landingspagina.

De muziekkelder

CELL(R) is de naam die de groepsleden gekozen hebben voor hun band, een verwijzing naar de muziekkelder in de Leuvense Centrale gevangenis. Dit is een muziekstudio waar bands kunnen repeteren en elkaar muzikaal inspireren. Het is een plek met een bijzondere betekenis voor alle muzikanten binnen de muren, weg van de camera’s en controle. De werking is gebaseerd op vertrouwen en samenwerking. Niet zo evident in een gevangenis, dus des te unieker.

De nummers

Een interne singer-songwriter, Marcus Matthews, nam het initiatief om met zijn nummers aan de slag te gaan. De nummers die Matthews schreef tijdens zijn verblijf in Leuven Centraal – zoals de ironische titel van de song ‘Hotel Leuven’ – beklijven, ontroeren en zijn gewoonweg steengoede songs met sterke lyrics. De thema’s zijn vaak diep, betekenisvol of eerder een poging om even te ontsnappen uit de harde
werkelijkheid. Songs als ‘A better way than this’, Don’t Give Up’, ‘Sorry’, ‘Heartstrings’… spreken voor zich. Ze bevatten een kwetsbaarheid die in contrast staat met het macho imago dat mensen achter de muren van een gevangenis vaak hebben.

De opnames

Voor de opnames in de muziekkelder konden we beroep doen op vrijwillig moreel consulent bij de Stichting aan Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) Gerry Koolen, die én muzikant is én een opnamestudio thuis heeft. Hij was bereid om een compacte set apparatuur wekelijks binnen en buiten te brengen: zo toverde hij de muziekkelder om in een opnamestudio. De opnames waren een lang en intensief proces dat hij binnen de detentiecontext met het nodige geduld tot een mooi resultaat bracht.

Steun

Voor de verkoop en lancering van de cd sloot de organisatie deMens.nu aan. Zij organiseren jaarlijks mee de Nationale dagen van de gevangenis in november. Op hun event op 16/11 in de KVS in Brussel, zal de cd centraal staan als project dat mensen verbindt en hoop biedt.
Het goede doel dat gekozen werd is Moderator vzw, een organisatie die zich binnen en buiten de gevangenismuren inzet voor slachtoffers én daders en het herstel tussen hen en de bredere maatschappij. Deze organisatie werd unaniem gekozen door de gedetineerden zelf omdat de inhoud van de nummers sterk verbonden is met wat Moderator doet.

Dit project is bijzonder omwille van de goede, participatieve samenwerking tussen gedetineerden en de betrokken organisaties. En eveneens door een fijne samenwerking met de lokale directie, in het bijzonder attaché gevangenisdirecteur Kim Huygens.

Links project

Online verkoop album ‘Every Day’
Videoclip ‘Hotel Leuven’
Evenement op 16/11 van DeMens.Nu voor de externe release

Betrokken organisaties en contactinfo

Algemeen: everyday.cellr@gmail.com

CAW Oost-Brabant vzw | CAW
FAMD-SMBG – La Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus (smbg-famd.be)
deMens.nu
Moderator vzw – Forum voor herstelrecht en bemiddeling

‘Every Day’ in de pers

Gedetineerden lanceren eigen cd voor het goede doel | Diverse media – De Rode Antraciet