Elk jaar zetten we in heel wat gevangenissen verschillende loopinitiatieven op. ‘Start to run’ is wellicht het meest gebruikte en gekende format. Het succes ligt in het persoonlijk adresseren, het uitnodigen voor een (exclusieve) infosessie, extra ondersteuning door motivatoren, … De finale loop van 30 minuten vormt hopelijk het begin van een actievere carrière in de gevangenis.

We gebruiken het ‘Start to’-concept graag om niet-sporters te activeren.