Prisoners’ Active Citizenship 2019-08-27T12:38:32+00:00

Europees project rond participatie: ‘Prisoners’ Active Citizenship’ (PAC)

Rond participatie/actief burgerschap van gedetineerden is er al heel wat onderzoek geleverd en bestaan er hier en daar al enkele ‘good practices’.  PAC zal bijkomend voor de nodige inspiratie, tools en knowhow zorgen om daadwerkelijk iets met het thema ‘participatie van gedetineerden’ te doen. De ontwikkeling van een visie, goede tools en de nodige opleidingen zullen de slaagkansen gevoelig vergroten.

Tijdens het project zullen we binnen het onderzoek en de learning areas de focus leggen op de ontwikkeling van een Action manual/toolkit. Via PAC zullen alle Europese stakeholders (gevangenen, gevangenispersoneel, activiteitenaanbieders, beleidsmakers, …) kunnen profiteren van de resultaten van het project. Vooral de ontwikkeling van de toolkit zal toelaten om op een goede manier aan de slag te gaan met de ontwikkeling van ‘good practices’ rond participatie/actief burgerschap van gedetineerden.

Binnen PAC zullen er een aantal acties plaatsvinden: 

 • Het in kaart brengen van practices, nationaal en internationaal;
 • Analyse ‘good practices’;
 • Opzetten van innovative learning areas/testen in gevangenissen;
 • Evaluatie learning areas;
 • Het ontwikkelen van een Action manual/toolkit;
 • Europese studiedag;
 • ‘Multiplier events’ doorheen het volledige project.

De partners:

 • De Rode Antraciet vzw, (BEL)
 • VUB (Vrije Universiteit Brussel, BEL)
 • PET (Prison Education Trust, UK)
 • ACSW (Association for Creative Social Work, CRO)
 • UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti, IT)
 • C and C (Changes and Chances, NED)

Belangrijkste steunende partners:

 • EPEA (European Prisoner Education Association)
 • EuroPris (The European Organisation of Prison and Correctional Services)
 • FOD Justitie België