In de gevangenis van Ruiselede is het activiteitenteam, aka het ‘A-team’, reeds jaren een vaste waarde: zes gedetineerden die samen met onze sport- en cultuurfunctionaris en de organisatieondersteuners vanuit het CAW het groepsaanbod faciliteren.

Het A-team komt tweewekelijks samen voor een overlegmoment. Dan wordt er met alle betrokken partijen gebrainstormd over activiteiten, wordt er gewerkt aan een hecht team, en evalueert men voorbije initiatieven.

Om de leden van het team te ondersteunen in hun voorbeeldfunctie en alles wat daarbij komt kijken, hebben we in het voorjaar contact opgenomen met Arktos Oost-Vlaanderen. De conclusie was dat een weerbaarheidstraining binnen de muren van de gevangenis die ondersteuning zou kunnen invullen. Tijdens zo’n training staan ze stil bij hun eigen houding en sociale interacties.

Arktos vzw bood een aangepast programma aan gecombineerd met enkele tools rond participatief werken, zelfreflectie, zelfbewustzijn, communicatie en inspraak. De leden van het A-team gingen hiermee op een actieve, ervaringsgerichte manier aan de slag. Daarnaast leerden ze in de training om doelen te stellen en te bereiken en op een positieve manier grenzen te stellen, aanvaarden en respecteren. De opleiding loopt nog tot eind januari 2023.