Wie doet aan vrijwilligerswerk en waarom? Hoe ervaren vrijwilligers het werken met gedetineerden? Wat zijn de moeilijkheden en hoe gaan ze om met conflicten?

Deze en andere vragen maken deel uit van een onderzoek dat studenten van de VUB in het kader van hun bachelor criminologische wetenschappen in het najaar van 2020 uitvoerden.

Hoofdthema van het onderzoek is vrijwilligerswerk binnen een detentiecontext. Op basis van een analyse van o.a. het profiel, de waarden en de motivaties van zowel vrijwilligers als gedetineerden, formuleren de onderzoekers conclusies en aanbevelingen voor de ondersteuning van onze vrijwilligers. Omdat er in de literatuur weinig te vinden is over dit onderwerp, spreekt het voor zich dat de inhoud van dit onderzoek voor ons zeer waardevol is en zal meegenomen worden in ons nieuwe meerjarenbeleidsplan (2022-2026).

Voor het onderzoek werden vrijwilligers van De Rode Antraciet bevraagd. Hierover zei Silke Pauwels, een van de onderzoeksters:

Ik geef […] nog even mee dat de respondenten stuk voor stuk met lovende woorden spraken over De Rode Antraciet. Het is duidelijk dat jullie organisatie vrijwilligers op handen draagt en dit ook werkelijk laat merken. Chapeau voor wat jullie doen! De vrijwilligers voelen zich bij jullie thuis en geven aan dat ze de samenwerking zo lang mogelijk willen behouden. Ze hopen bovendien snel terug naar de gevangenissen te mogen gaan en hun passie samen met de gedetineerden te kunnen uitvoeren. Het is inspirerend om te horen hoe De Rode Antraciet onze respondenten zo kan motiveren.

Benieuwd naar het volledige onderzoek? Je kan het downloaden via deze link:

Vrijwillig in een andere wereld. Een kwalitatief onderzoek naar het referentiekader van vrijwilligers binnen een detentiecontext.