>>>>> For English version scroll down <<<<<

NEEM DEEL AAN HET SYMPOSIUM

“SPORTS IN PRISON. A STEP TOWARDS REHABILITATION?”

15 DECEMBER 2022 – bel.brussels

SCHRIJF JE HIER IN OM HET SYMPOSIUM BIJ TE WONEN

Wij nodigen je graag uit voor het afsluitende symposium van het project Sports in Prison, a Plan for the Future (SPPF).

‘Sports in Prison, a Plan for the Future’ is een Erasmus + project dat zich richt op de ontwikkeling van goede sportprogramma’s met een sterkere verbinding tussen de ‘buitenwereld’ en de wereld binnen de gevangenismuren.

De afgelopen drie jaar hebben we samen met onze partners hard gewerkt om sportprogramma’s in gevangenissen beter te begrijpen en te onderzoeken hoe deze programma’s kunnen bijdragen aan sociale integratie.

Tijdens het symposium worden de resultaten van het SPPF-project aan een internationaal publiek voorgesteld. De resultaten omvatten de onderzoekspublicaties, alsook de ontwikkeling, het testen en de implementatie van de ‘learning areas’ en de evaluatie daarvan. Daarnaast zal er dieper ingegaan worden op de toolkit en de beleidsaanbevelingen.

Het symposium zal interactieve methoden integreren om informatie te delen en zal deelnemers actief betrekken om hun visie op de projectresultaten te horen.

PROGRAMMA 

 • Ochtendsessie (9u30 – 12u30)
  • Welkom
   • Gunter Gehre (Voorzitter van De Rode Antraciet vzw)
  • Inleiding Sports in Prison. A Plan for the Future (SPPF)
   • Bloeme van Roemburg (supervisor SPPF-project – De Rode Antraciet vzw)
  • Keynote sprekers
   • Prof.dr. Tom Daems (LINC-KU Leuven)
   • Dr. Haydn Morgan (Universiteit van Bath, UK)
  • Presentatie van de resultaten van het SPPF-project
   • Prof.dr. Marc Theeboom (VUB) & Camilla di Concini (UISP)
 • Middagsessie (13u30 – 16u45)
  • Interactieve workshops
  • Afsluitend debat met:
   • Bob Van den Broeck (AG Justitie en Handhaving)
   • Marjolein van Poppel (Sport Vlaanderen)
   • Rudy Van De Voorde (DG Belgisch Gevangeniswezen)
   • Marie-Anne de Groot (Vestigingsdirecteur PI Veenhuizen, NL)
   • Prof.dr. Marc Theeboom (SASO-VUB) (moderator)
  • Afsluitend woord door: Yves Le Lostecque (afdelingshoofd EACEA – EC)

DOELPUBLIEK

 • Justitie, gevangenispersoneel en reclasseringswerkers
 • Beleidsmakers (lokaal, nationaal, Europees)
 • Sociale en belangenorganisaties
 • Sportbonden, clubs en organisaties
 • Onderwijs en onderzoek

PRAKTISCHE INFO & INSCHRIJVING

 • Het symposium vindt plaats op 15 december 2022 in bel.brussels (https://bel.brussels)
 • De sprekers zullen communiceren in het Engels en het Nederlands. Vertaling zal beschikbaar zijn
 • Definitieve informatie wordt een week voor het symposium verstuurd
 • Voel je vrij om deze informatie te delen met anderen in je netwerk
 • GEEN INSCHRIJVINGSKOSTEN

We kijken ernaar uit je te verwelkomen op het symposium!

REGISTREER HIER OM HET SYMPOSIUM BIJ TE WONEN!


JOIN THE SYMPOSIUM

“SPORTS IN PRISON. A STEP TOWARDS REHABILITATION?”

15 DECEMBER 2022 – bel.brussels

PLEASE REGISTER HERE TO ATTEND THE SYMPOSIUM

We are excited to invite you to the closing symposium of the Sports in Prison, a Plan for the Future (SPPF) project.

Sports in Prison, a Plan for the Future’ is an Erasmus + project that focuses on the development of good sports programmes with a stronger connection between the ‘outside world’ and the world inside the prison walls.

The past three years we’ve been working together with our partners to better understand sports programs in prisons, and in particular how these programs can contribute to social integration.

During the symposium the results of the SPPF project will be presented to an international audience. The results include the research publications, as well as the development, testing and implementation of the learning areas and the evaluation thereof. In addition, time will be made to present the toolkit and policy recommendations. The symposium will integrate interactive methods to provide information to the participants, and actively involve them to hear their perspective about the project results.

PROGRAM

 • Morning session (9h30 – 12h30)
  • Welcome
   • Gunter Gehre (President of De Rode Antraciet vzw)
  • Introduction Sports in Prison. A plan for the Future.
   • Bloeme van Roemburg (supervisor SPPF project – De Rode Antraciet vzw)
  • Keynote speakers
   • Prof.dr. Tom Daems (LINC-KU Leuven)
   • Dr. Haydn Morgan (University of Bath, UK)
  • Presentation of the SPPF project results
   • Prof.dr. Marc Theeboom (VUB) & Camilla di Concini (UISP)
 • Afternoon session (13h30 – 16h45)
  • Interactive workshops
  • Panel debate with:
   • Bob Van den Broeck (AG Justice and Enforcement Agency)
   • Rudy Van De Voorde (DG Belgian Prison Administration)
   • Marie-Anne de Groot (Branch manager PI Veenhuizen, NL)
   • Marjolein van Poppel (Sport Vlaanderen)
   • Prof.dr. Marc Theeboom (SASO-VUB) (moderator)
  • Closing word: Yves Le Lostecque (Head of Unit EACEA – EC)

TARGETED AUDIENCE 

 • Prison and probation professionals
 • Policy makers (local, national, European)
 • Social and advocacy organisations
 • Sport federations, clubs and organisations
 • Education and research

PRACTIALS & REGISTRATION

 • The symposium will take place on 15 December 2022 at bel.brussels (https://bel.brussels).
 • The speakers will communicate in English and Dutch. Translation will be available.
 • Final information will be sent a week before the symposium.
 • Feel free to share this information with others in your network
 • NO REGISTRATION FEE.

We are looking forward to meeting you at the symposium!

PLEASE REGISTER HERE TO ATTEND THE SYMPOSIUM!