*SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION*

Op dinsdag 19 november organiseert De Rode Antraciet vzw een internationaal symposium over participatie in Europese gevangenissen. De studiedag is het slotstuk van het tweejarig onderzoeksproject Prisoners’ Active Citizenship (PAC)’. Via praktijken in Europese gevangenissen ontwikkelden de partners van dit project een gezamenlijke visie en nieuwe tools om aan de slag te gaan met participatie en actief burgerschap van gedetineerden. Met een gevarieerd programma van lezingen, workshops en een panelgesprek geeft het symposium een complete inkijk in het traject, de actuele resultaten en mogelijke pistes voor de toekomst. 
 

PROGRAMMA 

9.00 u.  onthaal 
                 met koffie en thee 

9.30 u.  welkom 
                 Gunter Gehrevoorzitter De Rode Antraciet vzw 

9.45 u.  keynote 
                Dr. Cormac Behan, lector criminologie aan de Universiteit van Sheffield    en specialist inzake  actief  burgerschap van gedetineerden 

10.15 u.  voorstelling en resultaten PAC 
                  Flore CrouxDorien Brosens en Liesbeth De Donder | VUB 

11.00 u.  workshop participatieprojecten
                   alle Europese partners

12.15 u.  LUNCHPAUZE 

13.15 u.  voorstelling en workshop toolkit 
                  Rod Clark en Calum Walker | PET (Prisoners’ Education Trust) 

14.45 u.  panelgesprek met  

  • Rudy Van De Voorde (directeur-generaal van het gevangeniswezen 
  • Jos Vander Velpen (mensenrechtenadvocaat) 
  • Liesbeth De Donder  (professor in Adult Educational SciencesVUB) 
  • Gino Campenaerts (stafmedewerker De Rode Antraciet vzw) 

Moderator: Sofie Demeyer (journaliste)

16.30 u.  afsluiter

17.00 u.  receptie 

INSCHRIJVEN 

Deelname is gratis, maar wegens het beperkt aantal plaatsen is inschrijven noodzakelijk. Schrijf je in voor 5 november via deze link.  

PRAKTISCH

Locatie 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Lombardstraat 69, 1000 Brussel 

Voertaal
Voertaal van het symposium is het Nederlandsbehalve de workshops en de keynote. Die laatste wordt simultaan vertaald van het Engels naar het Nederlands. 

Partners in het project zijn De Rode Antraciet vzw (BE), Vrije Universiteit Brussel (BE), Prison Education Trust (UK),  Association for Creative Social Work (HR), Unione Italiana Sport Per Tutti (IT), Changes and Chances (NL).  

Belangrijkste steunende partners zijn European Prisoner Education Association (EPEA), The European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris) en FOD Justitie België 

*ENGLISH*

Symposium ‘Participation in European prisons’November 19, 2019 – Parliament of the Brussels-Capital Region 

On Tuesday 19 November, De Rode Antraciet vzw will host an international symposium on participation in European prisons. The symposium is the apotheosis of the two-year research project ‘Prisoners’ Active Citizenship (PAC). Through practices in European prisons, the partners of the project developed a common vision and new tools to really get going with participation and active citizenship of prisoners.  With a varied programme of lectures, workshops and a panel discussion, the symposium offers a complete view of the research, current results and possible future applications. 

PROGRAMME 

9:00 AM   welcome 
                     with coffee and tea 

9:30 AM   introduction 
                     Gunter Gehrechairman De Rode Antraciet vzw 

9:45 AM   keynote 
                     Dr. Cormac Behan, lecturer in criminology at the University of Sheffield and specialised in active citizenship of prisoners 

10:15 AM  presentation and results PAC 
                     Flore CrouxDorien Brosens and Liesbeth De Donder | VUB (Vrije Universiteit Brussel) 

11:00 AM  workshop participation projects
                      all European partners

12:15 PM  LUNCH BREAK 

1:15 PM  presentation and workshop toolkit 
                   Rod Clark and Calum Walker | PET (Prisoners’ Education Trust) 

2:45 PM   panel conversation with  

  • Rudy Van De Voorde (director general Belgian Prison Administration) 
  • Jos Vander Velpen (human rights lawyer) 
  • Liesbeth De Donder  (professor in Adult Educational Sciences , VUB) 
  • Gino Campenaerts (staff member De Rode Antraciet vzw) 

Moderator: Sofie Demeyer (journalist)

4:30 PM – closing act

5:00 PM reception 

REGISTRATION 

The symposium is free, but places are limited so registration is required. Please register before 5 November by filling in the registration form 

PRACTICAL DETAILS

Location
Parliament of the Brussels-Capital Region – Lombardstraat 69, 1000 Brussel 

Working language
The working language of the symposium is Dutch, except for the workshops and the keynote. There will be simultaneous translation into English during the course of the day. 

Partners in the project are De Rode Antraciet vzw (BE), Vrije Universiteit Brussel (BE), Prison Education Trust (UK), Association for Creative Social Work (CRO), Unione Italiana Sport Per Tutti (IT), Changes and Chances (NL). 

Main supporting partners are European Prisoner Education Association (EPEA), The European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris) en FOD Justitie België