(for English version scroll down)

Op donderdag 15 december 2022 organiseert De Rode Antraciet vzw een internationaal symposium, het slotstuk van het 3-jarig Erasmus+ project “Sports in Prison. A plan for the Future”(SPPF).

Dit project focust op de ontwikkeling van kwalitatieve sportprogramma’s voor gedetineerden, waarbij een betere overgang tussen de wereld binnen en buiten de gevangenismuren centraal staat. Via goede praktijken in Europese gevangenissen ontwikkelde het project een gezamenlijke visie en nieuwe tools om doelgerichte sportprogramma’s te ontwikkelen.

Het volledige programma en praktische info maken we eind september bekend.

Meer info over het projectwww.derodeantraciet.be/sppf

Dit Erasmus+project is een samenwerkingsverband tussen De Rode Antraciet vzwUnione Italiana Sport per Tutti (UISP) Italia, United professionals for sustainable development Association (UPSDA) Bulgaria, Association for Creative social work (UKSR) Croatia, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Nederland en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

On Thursday, December 15, 2022, De Rode Antraciet vzw will organize an international symposium, the final part of the 3-year Erasmus+ project “Sports in Prison. A plan for the Future”. (SPPF)

This project focuses on the development of qualitative sports programs for inmates, with a focus on better connecting between the world inside and outside prison walls. Through good practices in European prisons, this project elaborated a shared vision and new tools to develop targeted sports programs.

The full program and practical info will be announced at the end of September. 

More info on the projectwww.derodeantraciet.be/sppf

This Erasmus+ project is a partnership between De Rode Antraciet vzwUnione Italiana Sport per Tutti (UISP) Italia, United professionals for sustainable development Association (UPSDA) Bulgaria, Association for Creative social work (UKSR) Croatia, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Nederland en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).