Volgens de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden in België (Art 79 paragraaf 1), heeft elke gedetineerde recht op ten minste 2 uur sport per week. Maar is dat in realiteit ook zo? Wat houdt dat sporten binnen de gevangenismuren eigenlijk in? Biedt sport voor de gedetineerden ook een meerwaarde? En kan het sporten binnen de muren iets opleveren voor een leven na detentie?

Deze vragen staan centraal in het Europese onderzoeksprojectSports in Prison, a Plan for the Future’ (SPPF). De Rode Antraciet coördineert in samenwerking met vijf andere Europese partnerorganisaties** dit driejarig Erasmus+ project. De klemtoon ligt op de ontwikkeling van goede sportprogramma’s met een oog op een betere verbinding tussen de wereld binnen en buiten de gevangenismuren.

Ondanks de coronacrisis – die heel wat vertraging heeft veroorzaakt voor de concrete projecten in de gevangenissen – is de eerste fase van het onderzoeksproject ondertussen afgerond. Onze collega’s van de onderzoeksgroep ‘Sport & Society’ (VUB) publiceerden het eerste rapport als resultaat van een uitgebreide literatuurstudie en een online enquête in heel Europa. Deze enquête richtte zicht tot alle stakeholders betrokken bij het sportaanbod binnen de gevangenisomgeving evenals stakeholders die samenwerken met ex-gedetineerden.

Sport als springplank voor het leven na detentie?

Interesse om over dit onderzoek meer te lezen? We verwijzen graag naar het artikel Het leven na detentie: sport een sleutel tot succes? van Hebe Schaillée, Inge Derom en Marc Theeboom in het laatste nummer van het tijdschrift “Sport & Strategie”:

Download het artikel

Het artikel is gebaseerd op het recent verschenen rapport: Schaillée, H., Derom, I., & Theeboom, M. (2021). State of play in prisons across Europe: Identification of sports-based activities. Brussel: Vrije Universiteit Brussel – Research group Sport & Society:

Download het rapport

**Het SPPF-project is een samenwerkingsverband tussen De Rode Antraciet en 5 Europese partners met name de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) Italië, United professionals for sustainable development Association (UPSDA) Bulgarije, Association for Creative social work (UKSR) Kroatië en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) uit Nederland. 

Voor meer info over ‘Sports in prison, a plan for the future’, ga hier naar de projectpagina.