Op uitnodiging van Het Lezerscollectief reisden collega’s Thomas en Frederik vorige week naar Liverpool, waar The Reader gevestigd is. Deze organisatie inspireerde heel wat mensen en organisaties om ‘Samen lezen’ in de steigers te zetten, ook in Vlaanderen en Brussel. De Rode Antraciet vzw doet dat in de gevangeniscontext, anderen in bibliotheken, rusthuizen enzovoort.

Het bezoek aan het hoofdkwartier van The Reader was inspirerend, alleen al omdat er meteen begonnen werd met het samen lezen van een gedicht, Bluebird van Charles Bukowski. Gesprekspartners waren Amanda Brown, verantwoordelijk voor het samen lezen in de justitiële context, en ex-gedetineerde Ann. Zij vertelt dat ze tijdens de leesmomenten voelde dat ze bejegend werd als volwaardig mens. Ann getuigt dat het lezen van verhalen en gedichten zorgde voor diepgang in haar leven. Na detentie is ze blijven lezen.

Thomas en Frederik bezochten ook HMP Wymott in Leyland, een instelling voor 1100 gedetineerden. In de leeskring zaten 8 mannen in een kring, in mooie zeteltjes. Begeleidster Cat las voor uit een roman van Barry Hines: elke week een tiental pagina’s. Een verschil met onze leesgroepen is dat er cipiers aanwezig zijn in de kring.

Het was inspirerend om mee te maken hoe ‘Samen lezen’ beleefd wordt in een heel andere context, in het land waar het concept uitgevonden werd.