Marie-Lou Libbrecht, studente van de UGent werkte de afgelopen twee academiejaren aan haar masterproef over sport in detentie. De focus van de scriptie ligt op sport als aandachtspunt in de nazorg voor (ex-)gedetineerden.

In haar onderzoek betrok ze (ex)-gedetineerden, medewerkers van Justitieel Welzijnswerk, sportlesgevers en organisaties met ervaring in sociaal-sportieve praktijken. Ook onze sportfunctionaris Heather Loontjens stond Marie-Lou tijdens het hele schrijfproces bij met raad en daad.

Wil je meer weten over de voordelen en valkuilen van sport in een context van detentie, over nazorg, gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking tussen organisaties binnen en buiten detentie? Download de masterproef via onderstaande link:

Sport als aandachtspunt in de nazorg voor (ex-)gedetineerden

Niet meteen tijd om het volledige onderzoek door te nemen? Lees dan de beknopte en heldere samenvatting die Marie-Lou schreef in het kader van de Vlaamse Scriptieprijs. Daarin verwijst ze o.a. naar ons nieuwe Europese project Sports in Prison, A Plan for the Future dat nauw aansluit bij de aanbevelingen in haar onderzoek:

Samenvatting masterproef rond sport in detentie

Of laat je alvast inspireren door dit mooie en toepasselijke citaat van Nelson Mandela waarmee de masterproef opent:

Sport has the
power to change
the world.

It has the power to
inspire.

It has the power to
unite people in a
way that little else
does.

It speaks to youth
in a language they
understand.

Sport can create
hope where once
there was only
despair.

-Nelson Mandela-