De COVID-maatregelen hebben niet alleen effect op de samenleving buiten de muren, ook in de gevangenissen merken we dat heel wat gedetineerden het moeilijk krijgen. De normale dagstructuur valt weg, men zit veel meer op cel, het bezoek kan niet of beperkt doorgaan en contacten worden teruggeschroefd tot het minimum.

Ook het aanbod dat in normale omstandigheden zorgt voor ontspanning, leermomenten en psychologische bijstand is beperkt of valt in sommige omstandigheden zelfs helemaal weg.

Een grote groep gedetineerden heeft het in deze omstandigheden erg moeilijk. Daarom hebben de cultuur- en sportfunctionarissen van De Rode Antraciet samen met de andere Vlaamse actoren werkzaam binnen de gevangenissen van Beveren, Mechelen en Oudenaarde de handen in elkaar geslagen om voor hen een individueel aanbod uit te werken.

Stressreductie in tijden van corona

Het aanbod kan bestaan uit een gewone babbel,  een crea-, les- of sportmoment,… telkens afhankelijk van de noden van de individuele gedetineerde en dit alles met stressreductie tot doel. Het aanbod focust zich op gedetineerden die het momenteel extra moeilijk hebben, verhoogde stress ervaren en bijna tot geen contacten hebben.

Om zeker te zijn dat we de juiste gedetineerden bereiken werken we samen met de Psychosociale Dienst (PSD) van Justitie, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en Justitieel Welzijnswerk.

Samen met alle partners hopen we met dit initiatief in de gevangenis een verschil te kunnen maken in de huidige moeilijke omstandigheden.