Nadat in de gevangenis van Oudenaarde al een hele tijd met fatiks werd gewerkt ter ondersteuning van het fitnessaanbod, groeide de ambitie bij functionaris Heather Loontjens om dit ook in de gevangenis van Gent op poten te zetten. Met corona als katalysator en met de volledige steun van de lokale directie, is de sportfatikkenwerking sinds half september ook in Gent een feit.

De voordelen spraken dan ook voor zich: naast een gunstiger financieel plaatje, laat de inzet van fatiks toe om fitness überhaupt te laten doorgaan in tijden van corona en om de expertise van de aanwezige gedetineerden in te zetten. En expertise is er in overvloed! Veel van de kandidaat-fatiks komen immers uit een van de Oostbloklanden waar krachttraining van kleins af aan de normaalste zaak van de wereld is.

Intussen is er in Gent een goed draaiend systeem, waarbij het aantal uren fitness evolueerde van 15 à 16 uur per week naar meer dan 40u per week. De wachtlijst, die voordien vaste prik was, is verdwenen. Elke groep van sporters kan 2 keer per week gaan, op termijn zal 1 groep zelfs 3 keer per week kunnen fitnessen. Half december ging een vierde sportfatik van start, nieuwe kandidaturen blijven binnenkomen.

Rol van de sportfatik

Nadat de deelnemers worden opgeroepen om samen naar de fitnessruimte te gaan, starten zij met een individuele training op toestellen. De rol van de sportfatik bestaat erin om hen te begeleiden, bij te sturen en te zorgen voor geschikte trainingsschema’s. Daarnaast onderstreept hij ook het belang van cardiotraining vs krachttraining en motiveert hij de sporters om vol te houden.

De sportfatiks worden wel degelijk betaald voor hun inzet, al gaat hun motivatie veel verder dan dat. Over het algemeen zijn ze bijzonder enthousiast om deze rol op zich te nemen, één fatik noemde het zelfs ‘de beste dag van mijn leven’ toen zijn kandidatuur aanvaard werd. De selectiegesprekken worden gevoerd door functionaris Heather Loontjens, die vooral checkt of de gedetineerde voldoende kennis en ervaring heeft op vlak van juiste uitvoering, en aandacht voor blessurevermijding. Ook houdt ze een wekelijks overleg met de sportfatiks om te kijken of alles verloopt naar wens. Op termijn voorziet ze kleinschalige vorming en/of bijscholing, vooral op vlak van materiaalkennis.

Toekomstperspectief

In december was er een uitgebreide evaluatie onder de sporters zelf. De reacties waren over bijna de hele lijn positief. Ook het gevangenispersoneel en -directie is zeer tevreden met de huidige werking, het initiatief wordt dus zonder enige twijfel verdergezet om ook in de toekomst nog meer gedetineerden aan het sporten te kunnen zetten.