In het kader van het Europese partnerproject SPPF (Sports in Prison, A Plan for the Future), ging in de gevangenis van Hasselt afgelopen najaar ‘Going for Goals’ van start, een participatief sport- en vrijetijdsproject. Samen met partners Arktos, VDAB, CAW Limburg, JWW (Justitieel Welzijnswerk) en FOD Justitie richten we ons met dit project op gedetineerden jonger dan 30 jaar die op korte termijn zicht hebben op het verlaten van de gevangenis.

Binnen het project wordt gewerkt met groepen van maximum 14 deelnemers. Wekelijks komen zij samen om te sporten en vrijetijdsactiviteiten te beleven. De groep wordt samengesteld door Arktos in samenwerking met onze sportfunctionaris, de sportmonitoren en de federale en Vlaamse diensten die aanwezig zijn in de gevangenis. Een intakegesprek is de eerste stap, daarin wordt gepolst naar de interesses van de deelnemers en hun engagement om actief te participeren aan het traject.

De groepsmomenten worden begeleid door een medewerker van Arktos, bij de sportsessies is er extra ondersteuning van een sportmonitor. Aandacht voor veiligheid en vertrouwen binnen de groep is daarbij centraal. Gedetineerden bepalen mee de inhoud van het sportuur en het groepsmoment, afhankelijk van hun eigen vragen en noden. Een vast element tijdens het groepsmoment is de weerbaarheidstraining ‘Aandacht in actie’.

Blik naar buiten

In de tweede fase van het project, tijdens én na detentie, wordt gestart met een ICAN-traject. Dat is een initiatief van Arktos dat focust op het verhogen van de inzetbaarheid van moeilijk bereikbare deelnemers vanaf 18 jaar i.f.v. het vinden en behouden van werk. Door barrières uit de weg te ruimen brengt het traject jongeren dichter bij werk of opleiding. Het ICAN-traject loopt over 12 maanden, waarvan ongeveer 3 tot 4 maanden binnen detentie, om de rest van het traject buiten de muren verder te zetten. Zodra er voor een deelnemer zicht is op het verlaten van de gevangenis bekijken we de mogelijkheid, de interesse en de motivatie voor het opstarten van een ICAN-traject.