Waarom sport aan gedetineerden?
De rechter ontneemt gedetineerden alleen hun vrijheid. Hun rechten vervallen niet op het vlak van hulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, sport enz. Het blijven volwaardige burgers.
Als je deelneemt aan een sport- en beweegaanbod, begeef je je als sportbeoefenaar op meerdere sociale terreinen, vaak onbewust of zelfs ongewild. In tegenstelling tot wat media ons vaak berichten,  zijn de mogelijkheden tot beweging en sport zeer gering in een gevangenis. De behoefte aan beweging is erg groot; met uitzondering van de wandeling en het werk, zitten velen immers continu op cel.
Als je deelneemt aan georganiseerde sport- en beweegactiviteiten kan dat de dagelijkse sleur doorbreken. Sport krijgt dan een relaxerende betekenis. Sport heeft daarnaast ook bij gedetineerden, een positieve invloed op de algemene gezondheid, de lichamelijke fitheid en daardoor ook het psychisch evenwicht van de gedetineerde en zijn of haar directe omgeving.
Net als in de samenleving vind je in een gevangenis een grote diversiteit aan overtuigingen, interesses en nationaliteiten terug. Sport brengt individuen samen en spreekt een universele taal. Groepsactiviteiten leiden dikwijls tot gezonde competitie en interactie. Sport is een toegankelijk en krachtig middel om ervaringen op te doen en uit te wisselen.
Bij het sporten helpen de sportmonitoren bij het opstellen en behalen van persoonlijke doelen. Inzicht verwerven in de eigen mogelijkheden en beperktheden kunnen welzijn, gezondheid en persoonsvorming positief beïnvloeden. Door gedetineerden bewust te maken en zelf verantwoordelijkheid te laten nemen, wil de sportwerking de kansen op sociale integratie positief beïnvloeden.
Het toenmalige project ‘Sportpromotie in de gevangenissen regio Antwerpen – Naar een actief sportbeleid’ kreeg na 5 jaren van proefdraaien, in 2008 een structurele plaats binnen het Vlaamse beleid en binnen de werking van De Rode Antraciet. Parallel aan het proces van lokale sportbeleidsplanning bij de Vlaamse steden en gemeenten, werkt de sportfunctionaris aan een sport- en beweegbeleid op maat van lokale gevangenissen en binnen een Vlaamse werking.
De missie van de sportdienst van de gevangenis kan als volgt omschreven worden.
De sportdienst gaat ervoor om zoveel mogelijk gedetineerden in de gevangenis aan te zetten tot gezond bewegen en sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden, in samenwerking met anderen.

Rather than just going over paid homework help the notes you already have, reorganize them.