Op de mannenafdeling van de gevangenis van Antwerpen organiseren we elke week 2 uur fitness voor mensen met suïcidale neigingen of mensen die depressief zijn. Dankzij een netwerk van toeleiders (psychosociale dienst, trajectbegeleiders, psychologen en directie) worden mensen die hiervoor in aanmerking komen aangemeld. De deelnemers krijgen dan een gesprek met de sportfunctionaris en worden op de deelnamelijst geplaatst. Daarnaast worden ze aangemeld bij VAGGA. Ze krijgen hier een begeleider die hen mee opvolgt. Door ze te laten sporten hopen we hen terug meer zin te geven in het leven.