Uit een peiling in de gevangenis van Antwerpen en de gevangenissen van de Noorderkempen bleek dat er een grote behoefte is aan sport, vooral aan fitness. Dat is heel begrijpelijk, want gedetineerden zitten per dag gemiddeld 22 uur op hun cel. In de meeste gevangenissen is de vraag naar fitness jammer genoeg veel groter dan het aanbod. Daarom brachten we in 2004 het boek ‘Fitness tussen muren’ uit. Om de vele gedetineerden die niet aan sport kunnen doen, maar het wel willen, toch de kans te geven aan hun conditie te werken.