De Olympische spelen zijn een internationale sportmanifestatie volgens Wikipedia. Dus daar willen we in de gevangenis ook aan deelnemen. We willen de link met buiten sterk houden, dus organiseren we in het jaar van de olympische spelen onze eigen versie namelijk de Olympische BAKspelen.

Tijdens deze week worden 5 tot 10 Olympische sporten uitgekozen. De gedetineerden krijgen telkens een korte initiatie en meteen daarna volgt een competitie. Op het einde van de les worden telkens medailles uitgereikt aan de Olympische kampioenen.

De Olympische BAKspelen hebben altijd veel succes. Het is een aanbod dat leeft in de gevangenis: je hoort de mensen in de wandelgangen vragen wie kampioen is in welke sport, wie aan welke sporten heeft deelgenomen, … De combinatie van nieuwe dingen bijleren en de vorm van competitie spreekt blijkbaar enorm aan.