In de gevangenis van Merksplas liep eind 2016 een proefproject, samen met de Werkgroep Onderwijs, waarbij gedetineerden via sport Nederlands leren. Gedurende zes weken was er tijdens de Nederlandse les een bewegingsuur, waarin sport werd ingezet als een manier om de taal te leren. De gedetineerden deden bijvoorbeeld een estafetteloop rond correcte spelling of basketbaloefeningen waarbij ze letters konden verdienen om een woord te vormen.

De resultaten waren er: de gedetineerden bleven naar de lessen komen en lesgeefsters en stagiaires waren zeer enthousiast. Meer weten? Beluister het volgende geluidsfragment.