Enige kennis over communicatie en conflicthantering is nodig om deze cursus optimaal te kunnen volgen. We raden dan ook sterk aan om eerst de cursus ‘Omgaan met lastige situaties’ te volgen.

Agressie is op verschillende manieren aanwezig in de gevangenissen. Zo zitten velen een straf uit voor feiten die te hiermee te maken hebben. Ook binnen de muren komt agressie geregeld voor. Dit kan zo bij iemands leven gaan horen, dat het lijkt alsof er geen andere mogelijkheden meer zijn.

In deze cursus werken we met deelnemers die hun eigen gedrag onder de loep willen nemen. Wie vindt dat hij hiermee een probleem heeft en hieraan ook wil werken in de cursusgroep, is welkom!

Samen met de groep gaan we op zoek naar oorzaken en gevolgen van agressie. We zoeken naar wat agressie in gang kan zetten. We reiken iedereen handvatten aan om de eigen agressie beter te leren kennen, te kanaliseren en te beheersen, zowel preventief als op het moment zelf.

Dit is een praktische en zeer concrete cursus van meerdere dagen. Theorie komt aan bod wanneer dit kan helpen. Om de cursus te verankeren in het eigen leven, krijgen de deelnemers een werkboekje dat hen voorbij de grenzen van de cursusuren begeleidt in hun proces.

Based domyhomework.co.uk on what paper writing the students told me, the questions weren’t far from our in-class assignments, but it made me take a step back and look at the standards themselves.