“Het is weer hetzelfde. Telkens ik in een discussie terechtkom, loopt het verkeerd af.”

Eén cel delen met z’n drieën, je standpunt verdedigen tegenover de directie, eerlijk je mening zeggen zonder de ander te kwetsen of boos te maken, een moeilijk gesprek voeren via de telefoon, een ruzie uitpraten, … iedereen komt wel eens in lastige situaties terecht. Vooral in de gevangenis kunnen frustraties zich opstapelen.
Je kan op verschillende manieren met lastige situaties omgaan. De meeste mensen pakken moeilijke situaties steeds op dezelfde wijze aan. Ze verliezen uit het oog hoeveel andere mogelijkheden er nog zijn. We zoeken naar wegen die je misschien nog niet geprobeerd hebt om jouw lastige situaties aan te pakken.

De cursus omvat drie grote thema’s: communicatie, conflicthantering en omgaan met agressie. Communicatie is de basis. We staan uitgebreid stil bij hoe mensen communiceren, met woorden maar ook met lichaamstaal. Hioe meer mensen met elkaar communiceren, des te beter ze elkaar begrijpen. Zo kan men veel conflicten voorkomen. Komt het toch tot een conflict, dan zijn er verschillende manieren om hiermee om te gaan. Agressie ontstaat meestal wanneer een conflict niet op een goede manier wordt opgelost.

Tijdens deze vierdaagse cursus komt ook theorie aan bod, maar er wordt vooral veel gedaan en uitgeprobeerd. We werken samen in groep, omdat je tenslotte het meeste kan leren van elkaar.

Het groepsproces en het zich veilig voelen binnen de groep zijn zeer belangrijk. Daarom werken we ook aan het wederzijds vertrouwen en het groepsgevoel.

Een reactie van een deelnemer:

“Ik heb veel geleerd tijdens de afgelopen cursus. Dat was echter niet het belangrijkste voor mij. Dat jullie hier kwamen met een houding van respect, dat vond ik pas écht belangrijk. In de gevangenis mis je dat echt, je voelt je dikwijls amper nog een mens. En jullie komen naar hier van buitenaf, jullie spreken rustig, geven geen bevelen en luisteren naar ons. Het herinnert aan hoe het buiten was. Hierbinnen vergeet je snel hoe je op een normale manier met mensen omgaat. Ik voelde weer even dat ik gewaardeerd werd en dat deed deugd.”

Een deelnemer

Een reactie van een cursusbegeleider:

“Een cursus ‘Omgaan met lastige situaties’ geven, is elke keer opnieuw boeiend. Wij zijn dan wel de cursusgevers, maar wij geven de cursus niet; samen met de deelnemers maken we de cursus. We gaan aan de slag met de dagelijkse realiteit, met wat zich afspeelt in ieders leven. We werken in gesprek, maar vooral in actie en vanuit ervaringen. In dat proces zijn deelnemers en cursusgevers even belangrijk. Het resultaat is telkens weer verrassend anders en nieuw. Het doel van de cursus is niet mensen te veranderen, wel om ze dingen aan te reiken die hen aan het denken kunnen zetten. Het is altijd hun keuze of ze hier iets mee doen of niet. Als je dan merkt dat mensen stappen gaan zetten, om zichzelf beter te leren kennen, om hun leven weer wat meer in eigen handen te nemen, dan is de cursus meer dan geslaagd.“

Leen

It’s impelling especially common when you’ve replaced 5-6 words with one or two.