Sportfunctionaris in de Brusselse gevangenissen en in de gevangenis van Dendermonde