Voor wie?

Beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden
Nederlandstalig
5 tot 12 deelnemers

Wat?

Persoonsgerichte vorming rond het thema zelfherstel en sociale integratie.
Vertrekpunt: Reflecteren in groep over de beleving van de gevangenschap en detentieschade; overlevingsstrategieën
en mogelijkheden tot verwerking. Stilstaan bij de opbouw van je zelfbeeld, het opnemen van verantwoordelijkheid,
je leven in handen nemen, aanwenden van je wil en omgaan met belemmeringen; verbondenheid en relaties,
zingeving en doelen in je leven.
De kern van de vorming is het spelen van het spel ‘Leven op Cel’. Tijdens het tweede deel van de vorming bepaalt
de groep op welke thema’s het accent zal liggen. Er is keuze tussen: zelfbeeld en persoonlijke groei, verbondenheid
en relaties, zingeving. Deze thema’s komen via gevarieerde en vaak speelse methodieken aan bod. Indien de groep
groter is dan 5 personen, werken we in 2 groepen bij het spelen van het spel. Voor deze sessies voorzien we duobegeleiding.

Praktisch

Duur: ½ dag intakegesprekken gevolgd door 8 dagdelen. Bij voorkeur werken we gedurende 5 dagen: een
startnamiddag, 3 volle dagen en een afsluitende namiddag.
Kostprijs: 360 €.
Begeleiding: de vorming wordt gegeven door een ervaren medewerker van De Rode Antraciet vzw. Voor de praktische ondersteuning (lokaal, verspreiding
promotiemateriaal, inschrijvingen en opmaken dee
That’s because I type my essay had to listen to dissertation help service uk better off undead 65 sean’s mom is a hoarder.