Cultuurfunctionarissen van De Rode Antraciet in de gevangenissen
De Rode Antraciet is volop in beweging. Met een nieuwe missie en visie op zak, nemen we dit najaar (2015) en ook in 2016 de tijd om onze nieuwe toekomst concreet vorm te geven. Uiterlijk op 1 januari 2016 kan elke gevangenis beroep doen op een cultuurfunctionaris als domeinverantwoordelijke cultuur in die inrichting.
De cultuurfunctionaris zal 1 dag per week fysiek aanwezig zijn en zal actief zijn op drie domeinen:
1. Opzetten en faciliteren van een groepsaanbod cultuur voor gedetineerden;
2. Instaan voor de uitbouw en het behoud van een draagvlak voor een cultuuraanbod in de inrichting;
3. Motiveren van de samenleving om zich te engageren voor een cultuuraanbod voor gedetineerden.
U kan beroep doen op uw cultuurfunctionaris van De Rode Antraciet vzw voor het uitwerken van een aanbod op maat en/of om in te tekenen op een gevangenisoverstijgend cultuur- en cursusaanbod. Vaak zijn beide verweven met elkaar en kunnen de basisactiviteiten die De Rode Antraciet over de jaren heen uitbouwde samen met culturele partners als inspiratie of creatieve hefboom dienen voor een lokaal initiatief.
Onze culturele activiteiten en vormingen zijn onderbouwd met een sociaal culturele methodiek. Hierbij staat het proces en de actieve participatie van de deelnemers centraal. We houden van cultuur met een kleine c in al haar vormen en kleuren, want cultuur is van en voor iedereen.
Ons cultuuraanbod is groepsaanbod. We zetten geen individuele begeleiding van gedetineerden of personeel op. Wel kan er vooraf of aansluitend aan een deelname aan ons groepsaanbod een individueel gesprek volgen (intake of nagesprek) en kan er gericht worden doorverwezen waar wenselijk.
Deelnemers voor vormingen en artistieke projecten worden geselecteerd op basis van een intakeprocedure en/of infomoment waar motivatie en voorwaarden voor deelname worden afgetoetst. Intakegesprekken werken vaak motiverend voor twijfelende kandidaten.
Het cultuuraanbod voor gedetineerden is over onze tien werkingsjaren uitgegroeid tot een waaier van mogelijkheden. We faciliteren beeldende kunst ateliers, kookworkshops, filmfestivals, praatcafé’s, lezingen, muziekworkshops, lees- en schrijfactiviteiten, leesbevorderende activiteiten, circusworkshops, theaterproducties, en zoveel meer. De waaier van cultuuractiviteiten strekt zich van vrijblijvende cultuurconsumptie tot diepgaande groepsprocessen. Eenvoudig weg omdat cultuur in de buitenwereld even divers en rijk is. Of een aanbod aanslaat en praktisch haalbaar is, hangt sterk af van de lokale context, cultuur, financiële mogelijkheden en meer.
Sinds jaren heeft De Rode Antraciet ook een sterk vormingsaanbod voor gedetineerden opgebouwd. Ook in 2016 kunnen gevangenissen nog beroep doen op dit aanbod Voor de begeleiding van de vormingen doen we beroep op vrijwilligers, medewerkers van partnerorganisaties en in beperkte mate met inzet van eigen medewerkers.
Heeft u suggesties voor een nieuwe activiteit of vorming? Laat het dan zeker weten, uw cultuurfunctionaris denkt graag mee.

I https://writemypaper4me.org do read comics, but usually not superhero ones