Op de drugsvrije afdeling in de gevangenis van Hasselt nemen gedetineerden zelf initiatief om activiteiten te organiseren en hebben ze een stem in de organisatie van het leefregime. Samen met het personeel en de directie geven zij vorm aan de uitbouw van deze specifieke afdeling binnen de gevangenis.

Om de werking van het activiteitenteam te ondersteunen zoeken we momenteel een tweetal gemotiveerde vrijwilligers.

Wat ga je precies doen?

  • Om de 2 weken neem je op donderdagavond deel aan het activiteitenteam dat de activiteiten op de afdeling voorbereidt
  • Je begeleidt de activiteiten die plaatsvinden in het weekend (in overleg, dit hoeft niet elk weekend)

Uit welk hout ben je gesneden?

  • Enthousiasme is een must, ervaring in het begeleiden van groepen een pluspunt
  • Graag een engagement op langere termijn
  • Je start bij voorkeur zo snel mogelijk op

Heb je interesse?

Mail naar nele.vanderstraeten@derodeantraciet.be

Benieuwd naar het reilen en zeilen op de DVA?

Lees het interview met Nele (sport- en cultuurfunctionaris) en Herman (gedetineerde) in ons jaarverslag 2020:

Interview DVA Hasselt

Interesse in vrijwilligerswerk bij De Rode Antraciet, maar in een andere gevangenis? Check de infopagina over vrijwilligerswerk:

Vrijwilliger bij De Rode Antraciet