Tot voor kort werden gedetineerden in de gevangenis van Turnhout op de wandeling omringd door rode baksteen en prikkeldraad. Na een artistiek traject in samenwerking met graffitiartiest Sven Hardies en met ondersteuning van Stripgids is de metamorfose volledig. Met het thema ‘vergroening en natuur’ als leidraad toverden de deelnemers een 60 meter lange muur om tot een graffitikunstwerk waar de creativiteit van afspat.

Het ontwerp zal zonder onderhoud nog jaren op de muur blijven staan. ‘Een mooie investering in het mentale welbevinden van huidige én toekomstige gedetineerden’, zeggen de betrokken partners CAW De Kempen en De Rode Antraciet. Vanuit hun betrokkenheid in de hulp- en dienstverlening beschouwen beide organisaties het als een belangrijke verantwoordelijkheid om het welzijn van gedetineerden structureel te verbeteren.  

Participatief traject

De deelnemers, een gemotiveerde groep van 11 gedetineerden, namen het heft voor een groot deel zelf in handen. Via een try-out met tips en tricks kregen ze de techniek van het graffiti spuiten stap voor stap onder de knie. Daarna volgde een brainstormsessie over het ontwerp dat uiteindelijk op de muur moest komen. Geïnspireerd door foto’s van allerlei landschappen gingen de mannen eerst aan de slag met wasco’s. Zo ontstond een palet van 6 taferelen uit verschillende culturen dat tot één gemeenschappelijk ontwerp werd gesmeed door begeleider Sven Hardies. 

‘Het leven heeft ons getekend, nu mogen wij het leven tekenen.’ – deelnemer graffitiproject

Of dit hele proces zonder slag of stoot en onderlinge conflicten verliep? ‘Teamwork makes the dream work’, is de repliek van een van de deelnemers. ‘Het was vooral een gevecht om de juiste kleuren te vinden voor het ontwerp.’ Het sterke samenhorigheidsgevoel onder de deelnemers wordt bevestigd door Lotte Gijbels (De Rode Antraciet) en Jasmine Kennes (CAW De Kempen): 

‘Het graffitiproject gaf de deelnemers de kans om verschillende vaardigheden onder de knie te krijgen, zoals in groep werken, constructief communiceren, omgaan met frustratie, feedback aanvaarden en uiteraard ook de specifieke techniek van het graffiti spuiten. Het was fantastisch om te zien hoe trots de mannen waren op hun creaties en hoeveel respect ze toonden voor elkaars talent.’

Jail Crew Turnhout

Dat verschillende graffitiartiesten samen een ‘crew’ vormen, ook dat leerden de deelnemers van ervaren rot Sven Hardies. Zelf werkt hij vooral alleen, vertelde hij tijdens zijn introductie over zijn werk en zijn inspiratie. ‘Dan zijn wij toch gewoon jouw crew’, merkte een van de gedetineerden op. En zo zag ‘Jail Crew Turnhout’ het licht, een naam die tijdens de verschillende graffitiworkshops vaak weerklonk om te motiveren, af te ronden, te reflecteren. 

Het graffitiproject was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van de directie en het bewakend personeel. Sommigen waren, na initiële twijfel, verrast door het talent van de deelnemers. Het enthousiasme groeide toen ze zagen hoe het ontwerp stap voor stap vorm kreeg. Enorm onder de indruk van het uiteindelijke resultaat, zijn ze nu alleen maar trots op wat in ‘hun’ gevangenis gerealiseerd werd.  

Fotogalerij: