Het nieuwste nummer van FATIK (Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen van de Liga voor Mensenrechten) is integraal gewijd aan actief burgerschap en participatie in de gevangenis.

In het themanummer vind je o.a. volgende artikels:

  • Gedetineerden aan zet: Over actief burgerschap in gevangenissen (Dorien Brosens, Flore Croux & Liesbeth De Donder)
  • De winst van participatief werken toegelicht vanuit een praktijkvoorbeeld: Het activiteitenteam (Isabel Ongenaert & Aurelia Bijnens)
  • De Kerngroep van het PSC Hoogstraten (Sara Buelens)
  • Een ervaringsdeskundige aan het woord: De zelfhulpgroep middelenverslaving in de gevangenis van Mechelen (Bert)
  • Het gedetineerdenoverleg (Lut Ruttens)


Wij leverden zelf een bijdrage over de Europese participatieprojecten van ‘
Prisoners’ Active Citizenship’ en een interview met een CORT-fatik. Daarin vertelt hij hoe hij zijn functie ziet en invult, in welke mate hij zich betrokken voelt, hoe hij participatie in de gevangenis ervaart en welke voorwaarden er volgens hem vervuld moeten zijn.

Het artikel over Europese participatieprojecten kan je downloaden via onderstaande link:

Participatie in Europese gevangenissen – Gino Campenaerts, Amand Dewaele, Els Tijskens

Het volledige nummer kan je tegen betaling downloaden via de website van de Liga voor Mensenrechten.