In het najaar van 2019 ging een theateratelier van start in de gevangenis Gent. Na een vorig theatertraject was er de ambitie om gedurende 2,5 maand een meer structureel aanbod rond theater te organiseren binnen de gevangenis van Gent.

Theatermakers Johan Knuts en Leo van Cleynenbreugel gingen 2 tot 3 keer per week aan de slag met een groep geëngageerde gedetineerden. Naast het organiseren van een toonmoment was het belangrijkste doel om samen met gedetineerden te ontdekken wat theater kan betekenen tijdens hun detentie.

Niet altijd een evidente oefening in een arresthuis. Gedetineerden haakten af omwille van diverse redenen: sommigen kwamen vrij, anderen kwamen er pas later bij…een groot verloop van deelnemers dus. Toch bracht het atelier bij veel deelnemers iets teweeg.

Het atelier werd een plaats waar gedetineerden zichzelf konden zijn. Ze leerden via verschillende oefeningen werken aan hun zelfvertrouwen, opnieuw tot rust te komen, kregen de kans om spelplezier te beleven en veel eigen inbreng te doen.

Midden december brachten de deelnemers een toonmoment voor medegedetineerden en enkele externe bezoekers rond het thema ‘familie’. Lees hieronder een kort tekstfragment:

Familie staat op
kleedt zich aan
zit aan tafel
eet en drinkt
feest en lacht
roept en weent 

Gaat het familie?
is alles gezegd?
alles uitgesproken?
en weer bijgelegd?

 

Het theateratelier werd financieel ondersteund door CERA en SMBG