STUDIEDAG (SAMEN) LEZEN IN DE GEVANGENIS  – BIBLIOTHEEK PERMEKE ANTWERPEN

20 mei 2016: studiedag over het gevangenisbibliotheekwerk en leesprojecten in Vlaanderen en Brussel

Antwerpen, Permeke-bibliotheek: een 70-tal deelnemers waren aanwezig op de studiedag over de stand van zaken van het gevangenisbibliotheekwerk vandaag, en over twee leesprojecten achter tralies: de voorleesverhalen van (vooral) papa’s die een dvd-tje maken voor hun kind(eren), waarop ze een verhaaltje voorlezen. En het project ‘samen lezen’ met gedetineerden.

3_web (c) Michiel DevijverTom Ryckx, medewerken van de gevangenisbibliotheek in de Begijnenstraat 42 en personeelslid, heette iedereen welkom en verwees naar het bibliotheeknetwerk in Antwerpen, waarin ‘samen lezen’ een belangrijke praktijk geworden is.


 

 

Gunter Gehre, voorzitter van De Rode Antraciet vzw, verwees onder meer naar de 4_web (c) Michiel Devijverstudiedag 10 jaar geleden, in Brussel in mei 2006, waar het zaadje ontkiemde om gevangenisbibliotheken via convenanten tussen Vlaanderen en steden en gemeenten te ondersteunen.


 

 

6_web (c) Michiel DevijverDr. Frank Hakemulder, docent aan de Universiteit Utrecht, was de keynote-speaker. Zijn interventie heette: ‘In goed gezelschap: literaire personages en persoonlijke groei’. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het lezen van literatuur impact kan hebben op het vormen van de persoonlijkheid en het empathisch vermogen van lezers. Niet enkele onze ouders, broers en zussen, vrienden en leraars vormen onze persoonlijkheid.
Dat doen ook de personages uit de verhalen en boeken die we lezen.


 

10_web (c) Michiel DevijverSarah Depestel, van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, zette enkele relevante cijfers op een rijtje, geplukt uit de jaarlijkse rapporten die de gevangenisbibliotheken bezorgen. Reginald De Schepper schetste een aantal knelpunten voor het gevangenisbibliotheekwerk: we mogen tevreden zijn over wat er de voorbije jaren gerealiseerd is, maar er blijven uitdagingen.


 


13_web (c) Michiel Devijver (Kopie)Nele Haverans
, penitentiair beambte in Merksplas, getuigde hoe met veel doorzettingsvermogen een goed draaiende centrale bibliotheekwerking en acht zichzelf regulerende paviljoensbibliotheken open worden gehouden. Het gevangenisbibliotheekwerk heeft de bereidwillige steun van FOD Justitie nodig.


 

 

Na de broodjeslunch waren er nog drie sprekers voor de workshops.
16_web (c) Michiel Devijver (Kopie)Criminologe Aline Bauwens wees op het belang van positieve en perspectiefbiedende projecten in de gevangeniscontext. Dirk Terryn van het Lezerscollectief vertelde over de verbindende kracht van het samen lezen van verhalen en poëzie. Ook veertelde hij hoe de praktijk van ‘shared reading’ door The Reader Organisation naar Vlaanderen werd gehaald.


 

 

18_web (c) Michiel DevijverFrederik Janssens, cultuurfunctionaris van De Rode Antraciet vzw, vertelde over de praktijk van ‘samen lezen’ zoals dit sinds 2013 in gevangenissen gegroeid is. Ook presenteerde hij het voorleesproject voor gedetineerde vaders en moeders die voorlezen aan hun kind(eren), waarbij ook een dvd wordt gemaakt voor het kind, dat ’s avonds voor het slapen gaan nog even naar papa kan kijken en luisteren.


 

Daarna was het tijd voor vier workshops: één over het project ‘voorleesverhalen’ en drie workshops waarin ‘ervaren’ werd wat ‘samen lezen’
precies inhoudt. Niet theoretisch, maar al doende!

 

22_web (c) Michiel Devijver (Kopie)Om 16 u. sprak Annelies Verbeke nog een slotwoord uit, waarbij ze verwees naar haar bezoekjes in gevangenissen – al dan niet ter gelegenheid van ‘Samen lezen’-projecten.


 

 

 

Verslag: Frederik Janssens

 

PARTNERS

Deze studiedag is een organisatie van De Rode Antraciet vzw i.s.m. Iedereen Leest en het Lezerscollectief.

De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie tussen gedetineerden en de buitenwereld en voorziet een groepsaanbod van sport en cultuur in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding. — www.derodeantraciet.be

Iedereen Leest vzw werkt participatief met partners aan een inspirerend leesklimaat. Via leesbevorderingscampagnes sensibiliseert en informeert Iedereen Leest over het belang van lezen. Meer mensen goesting in lezen geven en hen aan het lezen krijgen door hen leesplezier te laten ontdekken, dat is de missie van Iedereen Leest. — www.iedereenleest.be

Het Lezerscollectief vzw werkt aan een wereld waarin iedereen toegang heeft tot literatuur. Samen sterke verhalen en gedichten lezen verbindt mensen en maakt hen sterker en weerbaarder. Dat is de filosofie van Het Lezerscollectief, een netwerk van begeleiders in Vlaanderen dat leesbijeenkomsten organiseert voor onder meer gevangenen, mensen met psychische problemen en mensen in armoede. — www.lezerscollectief.be