Amnesty International is dé mensenrechtenorganisatie bij uitstek. De organisatie is wereldwijd actief en beoogt de naleving van de mensenrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze onderzoekt onrecht en maakt het zichtbaar.

Eerder dit jaar werden wij door Amnesty International benaderd om te kijken of er een samenwerking mogelijk was. Elk jaar in december organiseert Amnesty International immers een schrijfmarathon, en hun vraag was of we daaraan wilden meewerken.

De schrijfmarathon is een grootschalige schrijfactie, waarbij mensen het wereldwijd voor mensenrechtenverdedigers opnemen door brieven te schrijven. Vorig jaar was er in de gevangenis van Hoogstraten al een samenwerking met een lokale schrijfgroep van Amnesty International. Er was toen een schrijfsessie met gedetineerden en vrijwilligers ten voordele van onderdrukten. Die schrijfsessie was zo’n succes dat er in 2018 tweemaandelijkse vervolgsessies waren waarbij gedetineerden en vrijwilligers van Amnesty International samenkwamen om brieven te schrijven.

Ons antwoord was evident: natuurlijk willen wij onze schouders onder dit project zetten! De materie raakt als bij magie een gevoelige snaar bij alle functionarissen. Na overleg met de gevangenissen bleek dat de actie kon plaatsvinden in 15 gevangenissen. 15 op de 18 gevangenissen waar we actief zijn, een succes!

Ondertussen zijn we midden december en vond de schrijfactie al plaats in 9 gevangenissen. De gedetineerden reageren positief en zijn blij dat ze iets kunnen betekenen voor iemand anders, ook al zitten ze aan de andere kant van de wereld. Onterecht vervolgd of opgesloten worden, het raakt ook bij hen een gevoelige snaar.

Zoals elk jaar presenteerde Amnesty International meerdere casussen voor de schrijfmarathon. Dit jaar stonden vrouwen centraal. Vrouwen wereldwijd die werden vervolgd, gevangengezet of ondertussen zelfs vermoord. De gedetineerden kiezen zelf voor welke casus ze zich willen inzetten en of ze dit doen door een brief naar de ambassade/regering of door een steunbetuiging aan het slachtoffer. De redenen om voor een bepaalde casus te kiezen variëren: de reden van vervolging, de feiten gebeuren in hun land van herkomst, … Maar eigenlijk maakt het niet uit. Belangrijk is dat ze zich door hun inzet weer deel voelen van wat er buiten gebeurt, dat ze weer van betekenis zijn en een meerwaarde vormen voor de maatschappij.

Er zijn nog 6 gevangenissen waar de schrijfmarathon zal doorgaan, maar ik kan nu al zeggen dat ik tevreden ben van het effect van dit project. Misschien komt er in een enkele gevangenis een vervolg in de loop van het jaar, misschien ook niet. Zeker is dat we volgend jaar opnieuw zullen deelnemen aan de schrijfmarathon, opnieuw met meerdere gevangenissen. Want iedereen wordt hier beter van.

 

Joëlle Kermarrec
Cultuurfunctionaris