Prisoners’ Active Citizenship is al ongeveer 10 maand bezig en het eerste resultaat van het project is beschikbaar via onze website. Het rapport: Prisoners’ Active Citizenship – An insight in European prisons bundelt de actuele stand van zaken m.b.t. participatie in Europese gevangenissen. Het rapport behandelt achtereenvolgens de verschillende thematische vormen van ‘Active Citizenship’ of participatie, de hiërarchie van de graad van participatie van gedetineerden in het dagelijks gebeuren in gevangenissen, de resultaten van de bevraging in Europese gevangenissen over participatie, de voordelen van participatie, de voornaamste remmingen voor het toepassen van participatie-initiatieven en de actuele en gewenste graad van participatie van gedetineerden.

Deze infografiek vat het rapport visueel samen.

Ondertussen zijn onze eigen participatieprojecten, de Learning Areas, gestart:

– Beveren test een participatieproject rond peer-assist uit. Gedetineerden vangen zelf nieuwkomers op en maken ze wegwijs in de gevangenis.

– Hoogstraten test een participatieproject uit in de vrouwenafdeling waarbij alle gedetineerden samen met penitentiair bewakingsassistenten het leven in de afdeling vormgeven.