In het voorjaar van 2018 lanceert de Finse Vanaja-gevangenis de ‘European Prison Dance Challenge’. Met een zelfgemaakte choreografie daagt de gevangenis andere vrouwenafdelingen over heel de wereld uit om ook een dansvideo te maken. De Rode Antraciet vzw nam de handschoen op en klopte aan bij het internationaal dansgezelschap Ultima Vez. Choreograaf Seppe Baeyens vertaalt de uitdaging naar een danstraject met gedetineerden in drie Vlaamse en één Brusselse gevangenis. Het resultaat? Een dansfilm van de hand van Seppe Baeyens, Pascal Poissonnier, Valerie Le Roy en Christophe Vanhoutte waarin 24 gedetineerden dansen op de soundtrack van Nilufer Yanya’s The Florist.  

Vrouwen uit de gevangenissen van Gent, Berkendael, Hoogstraten en Antwerpen namen deel aan een achttal workshops en gingen zo samen met Baeyens op zoek naar hoe dans kan worden aangewend om hun vrouwelijkheid te (her)ontdekken. De choreografieën die daaruit voortvloeiden werden vervolgens opgenomen en gemonteerd tot één geheel door filmmaker Pascal Poissonnier.   


Opnieuw vrouw, opnieuw mens
 

De videoclip portretteert op een intieme manier het vrouw-zijn in de gevangenis. De gedetineerden lichten zelf elementen uit waarmee ze net wel of niet te kampen krijgen binnen de muren, afgesloten van hun vrijheid.   

Het project zet in op de noodzaak van maatschappelijk verbindende en versterkende waarden. Allemaal eigenschappen die nodig zijn bij een terugkeer naar de samenleving. “Het is zo aangenaam dat er iemand de tijd neemt om te luisteren naar mij, iemand die mijn opinie ook naar waarde schat,” vertelt een deelneemster.  

Seppe Baeyens, choreograaf: “Tijdens de workshops zocht ik samen met de dames naar bewegingen: wat is bewegen? Waar voelt het goed? Wat druk je uit? Waar zit je vrouwelijkheid? De vrouwen moesten eerst wennen aan zoveel aandacht, aan iemand die luistert en aan de slag gaat met wat er wordt gezegd. Naarmate de groepsdynamiek steviger werd, het vertrouwen in elkaar en de begeleiding groeide, gingen de deelneemsters op zoek naar wat ze precies willen uitdrukken en hoe ze dat zouden doen.”  

Pascal Poissonnier, filmmaker:Dit was een zeer fijn en spannend project om te doen. Ik was zeer aangenaam verrast met hoe de deelneemsters er voluit voor gingen. Alles is heel spontaan opgenomen, er moest ook ruimte zijn voor kleine foutjes, het documentaire aspect ervan vond ik zeer belangrijk. Dat maakt het interessanter en misschien ook eerlijker.” 

De Rode Antraciet, de vzw die de uitdaging aannam van Finland, geeft met deze video de ‘challenge’ ook weer door aan een volgend land. Els Tijskens, inhoudelijk directeur: “Door gehoor te geven aan de oproep van Finland, wilden we een betekenisvolle uitdaging aangaan en het belang van cultuur en sport binnen de gevangenis onderstrepen. Het resultaat dat we samen met Ultima Vez nu de wereld insturen vormt -zowel in menselijk als in artistiek opzicht- een krachtig pleidooi voor meer interactie tussen gevangenen en buitenwereld.” 


Bekijk ook de making-of van deze video: