De Rode Antraciet vzw is blij met de ondertekening op 8 maart 2017 van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. De komende 5 jaar (tot eind december 2021) staan we garant voor een geëngageerde sport- en cultuurwerking in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

De voorbij jaren heeft De Rode Antraciet vzw stevig ingezet op vernieuwing op verschillende vlakken. We herschreven de missie en visie grondig en maakten ze toegankelijk voor een breed publiek. De profielen van onze medewerkers voor sport en cultuur brachten we op een gemeenschappelijk lijn: we werken vanaf nu als cultuur- en sportfunctionarissen. Zij zorgen (nog meer dan vroeger) dat de samenwerkingen tussen partners binnen en buiten steviger en veelvuldiger worden.

We organiseren talloze boeiende, grote en kleine sport- en cultuuractiviteiten. Toch kunnen we niet naast het feit dat in meerdere penitentiaire instellingen de activiteiten van De Rode Antraciet vzw op een laag pitje dienden te worden gezet omwille van syndicale acties, besparingen en/of hervormingen. Telkens weer werden activiteiten van De Rode Antraciet vzw geschrapt of onmogelijk gemaakt. Het is triestig te moeten vaststellen dat initiatieven die de spanningen in de gevangenis kunnen milderen en de leefbaarheid van de detentie kunnen verhogen, steeds weer worden afgedaan als ‘luxe-activiteiten’.

De beleidsperiode die voor ons ligt, zal een periode van consolidatie zijn. De sporen voor de toekomst zijn gelegd, de trein is vertrokken.  De inzet van al onze medewerkers in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis verhoogt naar 30%. De medewerkers, de directie en het bestuur zijn klaar om opnieuw 5 jaar te investeren in een humane detentie. We blijven dat doen binnen het kader van het strategisch plan Hulp- en Dienstverlening in de gevangenis in samenwerking met onze Vlaamse partners. Op de Vlaamse en federale overheden doen we in de eerste plaats een beroep om de werkingsvoorwaarden voor De Rode Antraciet vzw en de Vlaamse partnerorganisaties te verbeteren. Van de Vlaamse Ministers van Cultuur en Sport kregen we alvast het vertrouwen en de middelen om ons project verder te zetten. We waarderen deze steun oprecht. Als voorzitter ben ik er 100% van overtuigd dat de medewerkers deze blijk van vertrouwen dubbel en dik waard zijn.  Ik wens hen een goede vaart in de komende beleidsperiode.

Gunter Gehre,
Voorzitter