Beeldend kunstenaar en docent Maarten Van Luchene gaf het voorbije schooljaar opnieuw les aan twee groepen studenten ‘mixed media’: eentje in de gevangenis en eentje buiten de muren, aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK). De twee groepen werken los van elkaar aan hun artistieke creaties, en ontmoeten elkaar telkens aan het einde van het academiejaar voor een jaarlijkse expo en uitwisselingsmoment.

Dit jaar vond de ontmoeting plaats op woensdag 5 juni, onze functionaris Heather Loontjens was erbij:

“Het was opnieuw een mix van personen die de opleiding al meerdere jaren volgen en nieuwelingen. Op die manier worden er door de jaren heen fijne contacten opgebouwd. Er wordt telkens uitgekeken naar het toonmoment. Ontmoeting staat centraal: je ziet studenten van binnen en buiten de gevangenis in kleine groepjes rondwandelen en uitwisselen over de verschillende werken. Heel mooi om daar getuige van te zijn!”

“Sommige mannen die voor het eerst de opleiding volgen, zagen het eerst niet zitten om tentoon te stellen. Ze hadden drempelvrees, twijfelden aan de kwaliteit van hun werk. Uiteindelijk werden ze toch meegetrokken door de ‘anciens’ en achteraf waren ze blij dat ze hadden meegedaan, ze voelden zich trots en hadden deugd van de aandacht die er was voor hun werk.”

Onder de indruk

“Hoe de bezoekende studenten reageren? Doorgaans heel positief, vol bewondering en lof voor het werk van de studenten binnen de muren. Daarnaast voel je ook dat de detentiecontext indruk maakt. Meestal staan ze niet stil bij die wereld en bij het feit dat ook mensen in detentie artistiek werk kunnen creëren, dus ze ervaren het wel als zinvol om dat een keer te kunnen zien en om raakvlakken te vinden waar men die niet meteen verwacht.”

“Er waren ook kritische geluiden die dan weer aanleiding gaven tot een verder gesprek en die tot nadenken stemden. Een uitspraak als ‘ze zitten hier niet voor niets’, legt de worsteling bloot van sommige mensen: de positieve ervaring in de gevangenis vs de twijfel en het besef dat mensen daar ‘iets’ mispeutert hebben. Maar dat is net het waardevolle van zo’n event, om mensen openlijk te laten spreken over hun twijfel, en hen de kans te geven om de wereld binnen de muren rechtstreeks te ervaren.”