In de gevangenis van Oudenaarde vond dit voorjaar het atelier Mixed Media plaats. Deelnemers krijgen daarin wekelijks een stukje kunstonderwijs mee van leerkracht Maarten Van Luchene. Buiten de muren is hij verbonden aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunst in Oudenaarde, binnen de muren introduceert hij gedetineerden in de wereld van fotografie en beeldende kunst.

Het atelier vormt elk jaar ook de aanleiding tot een uitwisseling tussen de leerlingen uit de gevangenis en de leerlingen van de Academie zelf. Dit jaar was het centrale thema fotografie. De gedetineerden maakten foto’s van objecten, plaatsen e.d. naar eigen keuze, de leerlingen van de Academie deden hetzelfde. Alle foto’s kwamen samen in de gevangenis voor een mooie expo die ook toegankelijk was voor mensen buiten de muren. Zij kwamen naar binnen om samen met de gedetineerden de foto’s te bekijken en te bespreken. De expo bleef nog enkele weken hangen om ook binnen de gevangenis een ruimer publiek te bereiken.

Fotogalerij: