Om een ruimere blik en een grotere inbreng te krijgen over wat belangrijk is voor ons meerjarenbeleidsplan 2022-2026 bevragen we ons netwerk en onze doelgroep. De inbreng van al onze stakeholders is voor ons immers belangrijk.

Het meerjarenbeleidsplan zal onze richting bepalen voor de volgende vijf jaar. We willen daarbij geen nieuwe uitdagingen of mogelijkheden over het hoofd zien.

Hoe werkt de bevraging?

We stelden 6 thema’s voorop met telkens 1 vraag. We vragen jou als stakeholder om 4 thema’s te kiezen en de overeenstemmende vragen te beantwoorden. Een 15-tal minuutjes om jouw inzichten met ons te delen zou ons enorm helpen!

NAAR DE ENQUÊTE