Alleenalsje vakerachter de muurkomt, weetje wat luchtenbetekent.
Luchtenis netalstuchten, een echt bajes woord,zittentuchtenomdatallesje even teveelof tezwaaris geworden.
Dat is alleenal eenredendatje even zoumoetenluchten. 
Luchtenzoalsvanouds!  

Zoalsmoederde lakensdeed luchtenen zoalseenmenszijnhart eenszoukunnenluchten. 
Luchtenis veelmeerdan onsrondjeop de luchtplaats, je snuiftde buitenluchtop, je voeltde luchtom je heengaanen in de zomervoelje de zonop je lichaam. 
We zijn buiten! En als we onze ogen even dicht doen voelt het echt even als buiten.  

Dan zienwe alleende hemelbovenons, grijsof blauw. 
Het mooisteis dan, we ziendatalleszondermuurof draadstaal.  
In gedachten zijn we daar tot dat het moment komt:einde lucht!  
Dan gaan mijn ogen weer open en binnen enkele seconden:mijn deur weer dicht.  

Willem  

2021 – gevangenisvan Turnhout